15 Lipca zakończono realizację prac przygotowawczych

na działce 73/4 przy ul. 11 Listopada. W zakresie tych prac była wycinka niektórych drzew oraz skablowanie napowietrznej linii niskiego napięcia elektrycznego.

Obecnie w przygotowaniu jest realizacja przyłącza energetycznego oraz przyłącza wody. W pierwszej połowie Września przygotowane zostanie zaplecze budowy, i rozpocznie się realizacja prac ziemnych, które zainaugurują realizację prac budowlanych.